Kwaliteit

Tracabiliteit

Bij de aankomst van de runderen op ons slachthuis, is elk rund vergezeld met een uniek runderpaspoort. Het runderpaspoort laat ons toe om belangrijke informatie te registreren zoals diernummer, geboortedatum, ras, geboorteplaats en plaats van vetmesting, nummer van de mester.

Bij het slachten, wordt elk runderpaspoort gescand en de toelating door het FAVV (Federaal voor de Veiligheid van de Voedselketen) gegeven. Het FAVV heeft een gigantische database ontwikkeld die de identificatie, de registratie en toezicht op dieren registreert en controleert.

Bij het uitbenen worden alle delen geëtiketteerd. We gebruiken de etiketten van het Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees (I.V.B.) die voldoen aan de wettelijke verplichtingen en gedetailleerde informatie weergeeft.

Kwaliteit

Om kwaliteit te produceren, kiezen we de runderen met veel aandacht. Onze inkopers gaan dagelijks naar de Belgische veemarkten om een selectie te maken van runderen. Daarna verzorgen ze ook het transport tot aan ons slachthuis. Naast de dagelijkse markten, hebben we een sterke relatie met de boeren en veehandelaars uit onze directe omgeving.